افق دارو

افق تولید دارو پارس | زندگی با کیفیت

ففول پرگننسی

یکی از مراحل حیاتی در زندگی زنان، دوران بارداری است. در این دوره مادر و جنین نیاز بسیار زیادی به مواد مغذی پیدا می­‌کنند. عنصر مهم به کار رفته در این محصول عنصر ید است که برای تکامل و رشد جنین بسیار حائز اهمیت است.