افق دارو

افق تولید دارو پارس | زندگی با کیفیت

ففول برست فیدینگ

مکمل تغذیه­ای ففول برست فیدینگ یک منبع ارزشمند، شامل ویتامین­‌های ضروری است که نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد. فورمولاسیون این نوع کپسول علاوه بر داشتن ویتامین­‌های مور نیاز بدن مادر و نوزاد، حاوی عصاره خار مریم و رازیانه است که به افزایش شیر مادر در این دوران کمک فراوانی می‌­کند.