افق دارو

افق تولید دارو پارس | زندگی با کیفیت

ففول اسپانسول

از قدیمی­‌ترین قرص آهن در جهان است که برای درمان و پیشگیری از کم­‌خونی ناشی از فقر آهن مورد استفاده قرار می­‌گیرد. کم‌خونی یک مشکل شایع در جامعه است که می‌تواند به دلیل کمبود آهن در بدن ایجاد ‌شود. قرص‌های آهن، به‌عنوان یک راهکار موثر برای درمان و پیشگیری از کم‌خونی شناخته می‌شوند. ففول اسپانسول یکی از قدیمی‌­ترین قرص‌های آهن در جهان است که برای درمان و پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد.