داروسازی افق دارو

افق تولید دارو پارس | زندگی با کیفیت

فرصت های شغلی
advanced divider

شرکت افق تولید دارو پارس OTDP با هدف، ورود به عرصه تولید دارو و مکمل های غذایی تاسیس شده است.
از آنجا که تحقق این مهم قبل از هر چیز نیازمند داشتن نیروی انسانی با انگیزه، پر تلاش و آگاه به دانش فنی روز می باشد و با توجه به دیدگاه نوین جهانی که سرمایه اصلی یک موسسه را افراد آن می داند، این شرکت وجهه همت خود را در جذب افراد نخبه و پرورش آنان برای ورود به عرصه های بزرگ صنعتی قرار داده است.
شرکت افق تولید دارو پارس با تشکیل تیم های کاری از طریق گردآوردن متخصصین داخلی و خارجی در شاخه های داروسازی، الکترونیک، کنترل، مکانیک و تشکیل محیطی پویا برای پرسنل خود، مقدمات لازم برای تحقق این امر را مهیا نموده است.

جهت مشاهده ی فرصت های شغلی به صفحه‌ی زیر مراجعه کنید.